6 วิธีที่ธุรกิจสามารถนำไปปรับใช้ได้ ซึ่งผู้ประกอบการควรบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้ดี ทั้งด้านการขายสินค้าและการบริหารลูกหนี้การค้า ให้รายรับที่เข้ามามีความสมดุลกับต้นทุนในการบริหารธุรกิจ เพื่อลดปัญหาติดขัดทางธุรกิจ 1. เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจไม่จำเป็นต้องรวบรมข้อมูลทุกอย่างด้วยตนเอง เพราะคุณสามารถใช้ประโยชน์จากระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในแง่กระบวนการทำงานแทนระบบกระดาษแบบเดิม ๆ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ ระบบการชำระเงิน วิธีที่จะทำให้คุณสามารถแน่ใจว่าลูกหนี้ของคุณตรงเวลาเสมอ การใช้ประโยชน์จากระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกจะช่วยให้คุณสะดวกขึ้น และมีเวลาในการทำงานที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน 2. กำหนดเงื่อนไขเครดิตของลูกหนี้การค้า ประเมินสัญญากับลูกหนี้อีกครั้งและกำหนดนโยบายบริหารลูกหนี้ เช่น ระยะเวลา เงื่อนไขการขายเชื่อ วิธีการควบคุมการขายเชื่อและมาตรการแก้ปัญหา บังคับใช้เรื่องการชำระเงินล่าช้าอย่างเข้มงวดเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีในการรับเงินตรงเวลา การขาดการจัดการในเรื่องลูกหนี้การค้าจะส่งผลเสียต่อกระแสเงินสด และธุรกิจควรทบทวนและตรวจสอบเครดิตเป็นประจำ 3. หลีกเลี่ยงการสต็อกสินค้าที่มากเกินไป...
ระดมทุนสาธารณะจากบุคคลทั่วไป(Crow Funding) เป็นวิธีการที่นิยมมากในต่างประเทศ โดยคุณต้องนำเสนอแผนธุรกิจของคุณผ่านเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางในการระดมทุน เช่น Indigogo, Kickstarter, Gofundme เป็นต้น ถ้าหากธุรกิจของคุณมีความน่าสนใจมากพอ คุณก็ได้เงินทุนจากวิธีนี้มากโขครับ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ (SMEs loan) การขอ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ (สินเชื่อ SME) คือ การขอสินเชื่อ หรือขอ กู้เงิน ทำ ธุรกิจ  จากแหล่ง เงินกู้  อย่างสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้ในธุรกิจครับ การจะได้เงินกู้มาสนับสนุนแผนธุรกิจนั้น คุณจำเป็นต้องเขียนแผนธุรกิจที่ละเอียดและชัดเจน คุณจึงจะมีโอกาสได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินครับ การขอ สินเชื่อธุรกิจ...