6 วิธีที่ธุรกิจสามารถนำไปปรับใช้ได้ ซึ่งผู้ประกอบการควรบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้ดี ทั้งด้านการขายสินค้าและการบริหารลูกหนี้การค้า ให้รายรับที่เข้ามามีความสมดุลกับต้นทุนในการบริหารธุรกิจ เพื่อลดปัญหาติดขัดทางธุรกิจ

1. เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจไม่จำเป็นต้องรวบรมข้อมูลทุกอย่างด้วยตนเอง เพราะคุณสามารถใช้ประโยชน์จากระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในแง่กระบวนการทำงานแทนระบบกระดาษแบบเดิม ๆ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ ระบบการชำระเงิน วิธีที่จะทำให้คุณสามารถแน่ใจว่าลูกหนี้ของคุณตรงเวลาเสมอ การใช้ประโยชน์จากระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกจะช่วยให้คุณสะดวกขึ้น และมีเวลาในการทำงานที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน

2. กำหนดเงื่อนไขเครดิตของลูกหนี้การค้า

ประเมินสัญญากับลูกหนี้อีกครั้งและกำหนดนโยบายบริหารลูกหนี้ เช่น ระยะเวลา เงื่อนไขการขายเชื่อ วิธีการควบคุมการขายเชื่อและมาตรการแก้ปัญหา บังคับใช้เรื่องการชำระเงินล่าช้าอย่างเข้มงวดเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีในการรับเงินตรงเวลา การขาดการจัดการในเรื่องลูกหนี้การค้าจะส่งผลเสียต่อกระแสเงินสด และธุรกิจควรทบทวนและตรวจสอบเครดิตเป็นประจำ

3. หลีกเลี่ยงการสต็อกสินค้าที่มากเกินไป

แม้ว่าสินค้าในคลังสินค้าจะเป็นสินทรัพย์ แต่ก็มีการจำกัดกระแสเงินสดมากเกินไป ดังนั้นผู้ประกอบการต้องบริหารสินค้าคงคลังให้ปริมารณพอเหมาะ ไม่มากหรือน้อยเกินไป เงินลงทุนจะได้ไม่จมอยู่กับสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง จากเครื่องมือจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีสินค้าพร้อมขายแก่ลูกค้าทันท่วงที

4. รีบขายสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกเป็นเงินสดให้ได้

การขายสินค้าที่มีอยู่ในสต็อก จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้ในการหมุนเวียนธุรกิจต่อไปได้ อีกทั้งการมีสต็อกสินค้าที่มากเกินไปอาจทำให้สินค้าเสื่อมสภาพหรือล้าสมัยจนไม่สามารถขายได้และเกิดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้ามากขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ดังนั้นผู้ประกอบการควรวางแผนการตลาด เพื่อให้สินค้าเกิดการซื้อขายด้วยเงินสดได้มากและไวที่สุด

5. ใช้บริการซื้อก่อนค่อยจ่ายทีหลัง

เพราะผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ก็ต้องการบริหารสภาพคล่องทางการเงินทั้งนั้นสำหรับคู่ค้าที่ทำธุรกิจด้วยกันมานานแล้ว การขอเครดิตก่อนแล้วจ่ายทีหลังเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งในปัจจุบันได้มีบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลัง หรือ Buy Now Pay Later (BNPL) ที่ได้รับความนิยมในบริโภคซื้อขายในโลกออนไลน์ เพราะผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ให้ธุรกิจ SME ทำให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น สามารถผ่อนชำระแบบรายเดือนหรือเป็นงวด ทำให้บริหารกระแสเงินสดได้ดียิ่งขึ้น มีสภาพคล่องในเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น

6. สร้างแรงจูงใจให้ลูกหนี้การค้าชำระเงินเร็วขึ้น

สำหรับธุรกิจที่มีลูกหนี้การค้า ความเร็วความช้าในการจ่ายชำระเงินของลูกหนี้การค้าก็ส่งผลต่อธุรกิจของเราด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องพยายามให้คู่ค้าชำระเงินให้ตรงเวลา หรื การให้เครดิตกับคู่ค้าจึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ เช่น ทำข้อเสนอหรือเงื่อนไขพิเศษบางอย่าง เช่น ให้ส่วนลดกับลูกหนี้ 1 – 2% หากลูกหนี้การค้าชำระหนี้เร็วขึ้น หรือลูกหนี้ที่ไม่มีประวัติการผิดนักชำระหนี้ ฯลฯ

เงินทุนหมุนเวียนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะละเลยไม่ได้ ธุรกิจต้องบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีความคล่องตัว โดยอาศัยเทคนิคต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ธุรกิจในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ต้องศึกษา ตามทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและนำมาปรับใช้ประโยชน์กับธุรกิจ ภาวการณ์แข่งขันทางการตลาดและ สภาวะแวดล้อมอีกด้วย