ระดมทุนสาธารณะจากบุคคลทั่วไป(Crow Funding)

เป็นวิธีการที่นิยมมากในต่างประเทศ โดยคุณต้องนำเสนอแผนธุรกิจของคุณผ่านเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางในการระดมทุน เช่น Indigogo, Kickstarter, Gofundme เป็นต้น ถ้าหากธุรกิจของคุณมีความน่าสนใจมากพอ คุณก็ได้เงินทุนจากวิธีนี้มากโขครับ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ (SMEs loan)

การขอ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ (สินเชื่อ SME) คือ การขอสินเชื่อ หรือขอ กู้เงิน ทำ ธุรกิจ  จากแหล่ง เงินกู้  อย่างสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้ในธุรกิจครับ การจะได้เงินกู้มาสนับสนุนแผนธุรกิจนั้น คุณจำเป็นต้องเขียนแผนธุรกิจที่ละเอียดและชัดเจน คุณจึงจะมีโอกาสได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินครับ การขอ สินเชื่อธุรกิจ แบบนี้คุณไม่จำเป็นต้องใจร้อน ควรพิจารณารายละเอียดของแต่ละสินเชื่อ และจากหลายๆ สถาบัน นำมาพิจารณาให้ละเอียดและเลือกอันที่ดีที่สุดเสมอครับ

นำเสนอแผนธุรกิจให้นักลงทุนหรือ Angel Investor

วิธีการนี้คือ คุณต้องมองหานักลงทุนอิสระที่มีศักยภาพและสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจ โดยคุณต้องนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อให้พวกเขาสนใจร่วมลงทุนกับคุณ แลกกับสัดส่วนการถือหุ้นและผลตอบแทนที่เขาจะได้รับ เพราะเขาคือเจ้าของเงินลงทุนตัวจริง บางครั้งคุณอาจต้องปรับจูนแนวทางการดำเนินงานให้ตรงกัน เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าอย่างราบรื่น

Venture Capital (VC)

แหล่งเงินกู้ VC คือ กลุ่มคนหรือองค์กรที่รวบรวมเงินมาจากกลุ่มคนทั่วๆ ไปและจัดตั้งกองทุนเพื่อนำเงินมาลงทุนในธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะคล้ายกับ Angel Inventor แต่จะให้เงินลงทุนที่สูงกว่า ซึ่งมาพร้อมกับความต้องการผลตอบแทนหรือการเข้าถือหุ้นที่มากกว่า และอาจเข้ามามีอำนาจในการตัดสินใจในธุรกิจด้วย แต่ส่วนใหญ่เขามักจะมองหาธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตหรือมีรายได้สูง ซึ่งอาจไม่เหมาะกับ SMEs ที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจครับ

แหล่งเงินทุนจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ปัจจุบันก็มีหน่วยงานจากภาครัฐหลายหน่วยงานที่มีเงินทุนให้เปล่า เป็น แหล่งเงินทุน ภาครัฐ เพื่ออุดหนุนธุรกิจ SMEs มากมาย ซึ่งเงินอุดหนุนนี้ คุณไม่ต้องใช้คืนและไม่ต้องแลกเปลี่ยนกับการเข้ามาถือหุ้นใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือ ต้องนำเสนอแผนธุรกิจของคุณให้ดูน่าสนใจที่สุดต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณา เมื่อธุรกิจของคุณผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติ คุณก็จะได้รับเงินภายใน 6 เดือนครับ

แหล่ง เงินกู้ เพื่อต่อยอดความฝันของคุณ และเพื่อโอกาสแห่งความสำเร็จในโลกธุรกิจมีไม่น้อยเลย ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วครับว่า คุณจะหามันเจอไหมและจะทำอย่างไรเพื่อคว้ามันมาต่อยอดธุรกิจของคุณให้ได้ เตรียมตัวเองมาดีแค่ไหน อย่าลืมพิจารณาทุกๆ ข้ออย่างละเอียดและรอบคอบ เลือกแหล่งเงินกู้ที่ “ใช่” ที่สุดสำหรับคุณ ปลายทางของความสำเร็จมันอยู่ไม่ไกลจากคุณอย่างแน่นอนครับ